Thứ Tư, 12/05/2021 - 9:34 GMT+7

TỰ ĐỘNG GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Công dân nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1/3/2020 đến nay được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/5/2021

Trường hợp nhập cảnh trước ngày 1/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, có Công hàm xác nhận hoặc văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác… cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết 31/5/2021.

Lưu ý: Trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú”, công dân nước ngoài phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.


Tin du lịch khác