Thứ Sáu, 11/09/2020 - 4:51 GMT+7

TỰ ĐỘNG GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/03/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/09/2020. Có thể xuất cảnh trong khoảng thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Người nước ngoài nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc vì lý do bất khả kháng khác…cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/09/2020. Cần phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.

gia-hạn-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài-tại-việt-nam

Người nước ngoài trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.
Người nước ngoài không thuộc các trường hợp nêu trên hoặc có các vi phạm pháp luật khác thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


[English]  VIETNAM GRANTS AUTOMATIC VISA EXTENSION FOR FOREIGNERS UNTIL SEPTEMBER 30, 2020

Foreigners who entered Vietnam on visa waiver, e-visa or tourist visa from March 1, 2020 are entitled to automatic visa extension until September 30, 2020. Can depart from Vietnam during this period without having to extend their stay permit.

For those who entered Vietnam before March 1st, 2020, the same automatic visa extension can be considered, subject to provision of proof that the person was stranded in Vietnam due to COVID-19, accompanied by a diplomatic Note (with Vietnamese translation) from the relevant diplomatic mission, or a written document from the relevant Vietnamese authorities confirming that the person was required to undergo mandatory quarantine or treatment for COVID-19, or advice of other force majeure.

gia-hạn-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài

The concerned person is required to present the said diplomatic Note or written document on departure from Vietnam.
During the automatic visa extension period, foreigners are required to complete temporary residence and health status declaration.
Those who are not subject to “automatic stay extention” or those who have breached the laws will be treated according to applicabble laws of Vietnam.


You can apply for a visa extension on your own or through Tu Do Travel for your most convenience.
Hotline: (028) 39255 855 – 39255 879
Email: kinhdoanh@dulichtudo.com
Website: dulichtudo.vn
Facebook: DU LỊCH TỰ DO
Instagram: @dulich.tudo


Tin du lịch khác