Thứ Tư, 07/10/2020 - 10:24 GMT+7

ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Theo thông báo 330/TB-VPCP đã được Văn phòng Chính phủ công bố ngày 15 tháng 9 năm 2020: Việt Nam mở lại 6 đường bay thương mại quốc tế đến Quảng Châu (Trung Quốc), Đài Loan, Seoul (Hàn Quốc), và Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 và tới Phnôm Pênh (Campuchia) và Viêng Chăn (Lào) từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.

Điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại từ 6 quốc gia trên (không bao gồm người quá cảnh từ nước thứ ba):

1. Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân:

+ Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này).

+ Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

+ Được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

2. Đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam:

+ Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này).

+ Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

+ Được cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

3. Đối với người Việt Nam:

+ Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này);

+ Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

+ Được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại các khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

điều-kiện-nhập-cảnh-Việt-Nam
Đối với người quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại:

1. Áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

2. Được xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

3. Về thực hiện cách ly:

+ Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân: được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

+ Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam: được cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

+ Người Việt Nam: được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

+ Các trường hợp nêu tại khoản này thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định, trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Nguồn: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam


Tin du lịch khác